Dorperkorsningar

I år föddes det ca 130 st korsningslamm, både 50%, 75% och 87,5% dorperkorsningar. 

De har växt bra ute på bete.

Våran första bagge Runar är pappa till de flesta. Sune ska få lite större grupp nu i höst att betäcka.

 

Våra korsningsdjur

50% dorpertackor med sina 75% dorperlamm

Dorperkorsningar

Hösten 2012 köpte vi 50% dorperkorsningar som var betäckta & vi hoppades på att alla skulle vara dräktiga. Vi scannade dem i nov & 7 st var dräktiga så i slutet av feb 2013 kom våra 75% dorperlamm. Resterande 3 tackorna betäckte vi på nytt & de blev dräktiga, så nu i april kommer det flera 75% dorperlamm.

Finull, dorset & texelkorsningar

Hösten 2010 köpte vi en liten grupp på 10 dräktiga korsningstackor. Efter en höst & vinter med positiva upplevleser så bestämde vi oss för att utöka vår lilla grupp. Vi har valt att spara de flesta tacklammen för att på så sätt successivt öka besättningen. Vi köpte in några finullstackor för deras goda modersegenskaper, som vi sen betäckte med en dorset. Även köpt in några findorset.

50% dorpertackor

Finull, dorset & texel lamm

Finull,dorset & texelkorsning

75% dorperlamm

75% dorperlamm

75% dorperlamm