9. maj, 2014

Flinga är dräktig

I början av juni kommer det valpar efter Blomsterlökens Flinga & Samzebo Torsten.