Gamla ladugården som en del av fåren ska få vara i.